Archive for the ‘plakat’ Tag

Külm sõda: Eesti vastus Venemaale?   Leave a comment


Vähemalt ühes Eesti piirkonnas vastustab EV valitsus idasuunal toimuva külma sõja ründeid. Nimelt on EV valitsusel septembris 2010 valminud Ida-Virumaa tegevuskava 2010-2014 järgi vaja tõhustada ka teabelevi Kirde-Eestis. Eesmärgiks on tagasi võita selle piirkonna venelaste enamikku, kes on kinni Venemaa teabeväljas.

Kavas käsitleb umbes kümnendik meetmeid teabesõda, need on aga olulised:
• Eesti ametkondliku teabe kanaliseerimine venekeelseks massiteabeks (vastutavad kõik ministeeriumid)
• sellise teabevoo ja selle adressaatide mitmekesistamine (vastustab kultuuriministeerium)
• teabe kättesaadavuse laiendamine vene tarbijaskonnale nii Eestis kui üle piiri (kultuuriministeerium)
• ja seda kõike…

“tasakaalustamaks Eesti suhtes vaenulikku infopropagandat”

Selle Virumaa idaosa lõimimise plaani juures on küsitavaid külgi. Esiteks — kava lõimida Eestit n-ö “Venemaa inforuumi“, ja teiseks — eelloetletud teabesõja-meetmete täielik venekeelsus. Kas nende Eesti-poolsete külma sõja plaanide täideviimise kupjaks määratud kultuuriministeeriumi haldussuutlikkus on ka piisav? See ametkond ei tule ju toime isegi enda loal tegutsevate ringhäälingujaamade kontrolliga ringhäälingu-lubadele vastavuse mõttes, mis muuseas on üks meie ühepoolselt minetatud rindelõik Venemaa—Eesti külmas sõjas… Edasi loe siit

Advertisements

Lumivalguke jt eesti inimesed   Leave a comment


Kas taevatähed võivad olla kuusnurksed? Selles raamatus küll. Siima Škopi 90. sünnipäeva puhul üllitas Tänapäev temanimelise eluloo-raamatu, milles graafik, raamatuillustraator ja plakatikunstnik Škop (sündinud 18. juunil 1920) kirjeldab käidud eluteed oma raamatupiltide + plakatite + perekonnafotode + mälestuskildude kaudu. Kui palju ses juudi päritolu “eesti inimeses” (Škopi väljend) ka ei hinnata realisti, kunstnikuna eelistas ta oma stiili lõplikule väljakujunemisele eksperimente. Ka see raamat on eksperiment. Kui realistlik on aga käesoleva pildiraamatu pakutav pilt? Kuigi Siima Škop ei ole teinud ka tagantjärele saladust, et ta on olnud tõsiusklik kommu, raamat seda siiski ei afišeeri. Sovetimeelsus kumab läbi aga mõnes kõrvalises detailis… Loe arvustust.

Posted 28. juuni 2010 by kaljuhlaid in Ilo, Lähiajalugu, Raamat

Tagged with , , , , , , ,