Archive for the ‘filmikunst’ Tag

Külm sõda: Eesti vastus Venemaale?   Leave a comment


Vähemalt ühes Eesti piirkonnas vastustab EV valitsus idasuunal toimuva külma sõja ründeid. Nimelt on EV valitsusel septembris 2010 valminud Ida-Virumaa tegevuskava 2010-2014 järgi vaja tõhustada ka teabelevi Kirde-Eestis. Eesmärgiks on tagasi võita selle piirkonna venelaste enamikku, kes on kinni Venemaa teabeväljas.

Kavas käsitleb umbes kümnendik meetmeid teabesõda, need on aga olulised:
• Eesti ametkondliku teabe kanaliseerimine venekeelseks massiteabeks (vastutavad kõik ministeeriumid)
• sellise teabevoo ja selle adressaatide mitmekesistamine (vastustab kultuuriministeerium)
• teabe kättesaadavuse laiendamine vene tarbijaskonnale nii Eestis kui üle piiri (kultuuriministeerium)
• ja seda kõike…

“tasakaalustamaks Eesti suhtes vaenulikku infopropagandat”

Selle Virumaa idaosa lõimimise plaani juures on küsitavaid külgi. Esiteks — kava lõimida Eestit n-ö “Venemaa inforuumi“, ja teiseks — eelloetletud teabesõja-meetmete täielik venekeelsus. Kas nende Eesti-poolsete külma sõja plaanide täideviimise kupjaks määratud kultuuriministeeriumi haldussuutlikkus on ka piisav? See ametkond ei tule ju toime isegi enda loal tegutsevate ringhäälingujaamade kontrolliga ringhäälingu-lubadele vastavuse mõttes, mis muuseas on üks meie ühepoolselt minetatud rindelõik Venemaa—Eesti külmas sõjas… Edasi loe siit

Advertisements

Tom Cruise’i uus spioonifilm   Leave a comment


Ameerika filmikriitikute peksupoisiks sattunud “Knight & Day” (Nagu öö ja päev) on sellegipoolest nauditav. Tasub vaadata! Ja eriti neil, kes on nördinud mõrvalitsentsi nr 007 omaniku segavereliste, XXI sajandil välmitud järglaste pärst: “Die another Day” — “Casino Royale” — “Quantum of Solace”

Filmi pealkirja ühtmoodi eksitavad tõlked eesti, läti, prantsuse (Nuit et jour) jmt keelde eiravad algupärast kõlamängu knight—night (rüütel—öö), kuna venekeeli on originaali suisa vastandatud, — vene keeles “Рыцарь дня”, st “Päevarüütel” — ja miks mitte!

Loe edasi… Öö- või Päevarüütel?

Lisaks Isekiri: Baltlane von Stauffenberg?